5
1 2 3
00:00 / 00:00:000
6
1
Lars0708
  • 150
  • 0
  • 1
  • 0
  • 2
2022-11-24 上传 类型: 其他
0.0
(0)
下载音频文件
添加下载任务
使用许可协议
CC-BY-NC 许可协议
音频信息
音频格式 MP3
文件大小 2.43 MB
比特率 320 kbps
采样率 44100 Hz
声道 立体声(2声道)
编码方式 VBR (VBR)
域名小铺
* 域名售得收入将用于帮助生音计划的建设和维护。
相似的声音 浏览更多

 

             5

点评声音