Giselle

最近发布声音

Giselle 发布于 17 天前
F1赛车比赛近距离记录
F1赛车完成完整一圈,2012年澳大利亚大奖赛现场录音。 广播员、人群的噪音、直升机、高速的F1发动...
01:41
Giselle 发布于 17 天前
F1赛车完成完整一圈
F1赛车赛车完成完整一圈,2012年澳大利亚大奖赛现场录音。 广播员、人群的噪音、直升机、高速的F1...
02:35

最近更新合辑

该用户未创建公开合辑
用户信息
声音数 2 合辑数 0
收获赞 1 播放量 346
下载量 4 收藏量 0